Het idee is ontstaan bij Paco Voorhans, die sinds 2019 onderdeel is van het Eventcare team en overal kansen en mogelijkheden ziet – zelfs in tijden van crisis. Niet zo lang geleden is bij hem kanker geconstateerd, hier gaat hij niet meer van genezen. Het is niet duidelijk hoe lang hij er nog mag zijn. Toch heeft dit hem en zijn krachtige persoonlijkheid niet uit het veld geslagen, maar het heeft hem wel aan het denken gezet: “Wat als ik in deze crisis in de laatste fase van mijn leven terecht kom, betekent dit dan dat ik niet met mijn geliefden kan zijn? Dat ik alleen moet sterven en geen fysiek afscheid kan nemen? Ik wil zoveel mogelijk mensen dit gevoel ontnemen met de Quarantainer.” Zodoende zijn wij dit gaan uitdenken en ontwikkelen, met het gedachtengoed van Paco als leidraad.

De Quarantainer is een mobiele ontmoetingsplek (Een container met in het midden een glazen wand) voor risicogroepen en hun dierbaren, zonder dat er fysiek contact plaatsvindt. De Quarantainer biedt uitkomst aan ouderen, ernstig zieken of mensen die in de laatste fase van hun leven zijn en afscheid moeten nemen van hun dierbaren. Met de huidige pandemie-crisis, kan De Quarantainer toch zorgen voor verbinding.

Tweedegraads slachtoffers van het coronavirus een oplossing bieden om, ondanks de opgelegde isolatie, toch vrienden, familie en dierbaren te ontmoeten. Heel veel ouderen, zieken of andere mensen die zich in de risico zone bevinden van het coronavirus leven nu in enorme eenzaamheid. Met deze oplossing hopen wij hun leven een stukje draaglijker te maken.

Momenteel zijn er in Nederland 2355 verzorgingshuizen en in 2019 woonden er ruim 115.000 mensen in een verpleeghuis of verzorgingshuis. Sinds 19 maart 2020 mogen bewoners van deze instellingen voorlopig geen bezoek meer ontvangen, vanwege het gevaar op besmetting met het coronavirus. Hierdoor leven heel veel mensen in eenzaamheid en onzekerheid. De Quarantainer kan voor veel ouderen een oplossing zijn. 

  1.  Van de 75- plussers heeft 54 procent gevoelens van eenzaamheid, en 11 procent voelt zich sterk eenzaam. In 2018 zijn er dus ruim 700.000 75 plussers die eenzaam zijn. Volgens de modellen kan dit in 2030 toenemen tot 1,1 miljoen. ( Bron: Actieprogramma 1 tegen eenzaamheid 2018).

    Voordat we werden geconfronteerd met het coronavirus was de eenzaamheid onder ouderen schrijnend. Er is veel onderzoek gedaan naar wanneer ouderen die wonen in een verpleeghuis minder eenzaamheid zijn. 
  2. Verpleeghuisbewoners zijn minder eenzaam als ze ouder zijn, een partner hebben, meer regie over het leven ervaren en meer sociale contacten hebben. Men is minder eenzaam als er vaker bezoek is en als men gebeld (of geskyped) wordt door kinderen en andere familie. Ook bewoners die bij iemand buiten het verpleeghuis op bezoek gaan, zijn minder eenzaam.”(Bron: kwetsbaar en eenzaam? Risico’s en bescherming in de ouder wordende bevolking, Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, juni 2018 ) Juist dit, zo belangrijke, contact met familie staat onder druk. Fysiek contact is met de huidige maatregelen uitgesloten en op bezoek gaan buiten het verpleeghuis vanzelfsprekend ook.
  3. Hugo De Jonge: ‘Juist in deze fase van ongerustheid en zorgen is het directe contact van mens tot mens erg belangrijk voor iedereen. Ik doe dan ook een beroep op organisaties en hun medewerkers om er alles aan te doen om bewoners en naasten op andere manieren in contact te laten blijven en daarvoor creatieve en innovatieve mogelijkheden te zoeken en te benutten om het verblijf van de bewoners zo aangenaam, comfortabel en veilig mogelijk te maken.’ Kamerbrief (zie hier:link)

Daarom: De Quarantainer!

Uit andere statistieken:

  • Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (2013) blijkt dat kwetsbare ouderen extra risico lopen op gezondheidsproblemen of opname in een tehuis. Daarnaast vereenzamen zij sneller en de kans op overlijden binnen 3 jaar is twee tot drie keer zo groot.
  • Zelf actief blijven en bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen of deelnemen aan (laagdrempelige) sociale activiteiten vermindert eenzaamheid en de kans op sociaal isolement. (Coalitie Erbij/TNS NIPO 2013)

Verzorgingshuizen, Verpleeghuizen, GGZ instellingen, instanties waar beperkingen op bezoek zijn ingesteld in verband met het coronavirus. Neem contact op met aanvragen@quarantainer.nl om na te gaan of uw instantie in aanmerking komt.

De Quarantainer is niet voor corona patiënten, maar voor alle patiënten die tweede en derdegraads slachtoffer zijn van het virus. Het verplaatsen van corona patiënten is momenteel een te groot risico en het gevaar van een uitbraak door het gebruik van de Quarantainer vinden wij onverantwoord.

In samenwerking met ons medisch partner KINASE hebben wij een infectiepreventie protocol ontwikkeld. Voor zowel de bezoekers als de patiënten gelden strenge protocollen en richtlijnen. Voor de instanties gelden strenge richtlijnen omtrent hygiëne, BPM en reiniging. Je kunt contact met ons opnemen om het volledige protocol te kunnen inzien.

Vanzelfsprekend gelden in het algemeen de adviezen vanuit de overheid m.b.t. groepsgrootte en onderlinge afstand. Even ter herhaling:

  •   Houdt minimaal 1,5e meter afstand
  •   Ontvang zo min mogelijk bezoek en in groepen van maximaal 3 bezoekers. Dit houdt in dat er maar 1 persoon per persoon aan de bezoekende kant in de Quarantainer kan plaats nemen, tenzij de bezoekers uit hetzelfde huishouden komen.
  • Zorg voor goede hygiëne; was je handen regelmatig 20 seconden met water en zeep, nies en hoest aan de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoeken, schudt geen handen.

Wij adviseren de locaties om zo min mogelijk bezoek te ontvangen en in groepen van maximaal 3 bezoekers. Dit houdt in dat er maar 1 persoon per persoon aan de bezoekende kant in de Quarantainer kan plaats nemen, tenzij de bezoekers uit hetzelfde huishouden komen.

Dit verschilt per locatie en het aantal mensen dat hiervan gebruik wilt maken. Wij vinden dit de verantwoordelijkheid van de locatie die hier gebruik van maakt om goed te organiseren.

In eerste instantie leggen we deze verantwoordelijkheid bij de organisatie die gebruik wilt maken van de Quarantainer. Veel plekken hebben een bestaand systeem waarmee ze bezoekuren plannen. Wij zijn bezig om hier een digitale tool voor te ontwikkelen om aan te kunnen bieden aan zorginstellingen die hier geen bestaande tool voor hebben of een tool die niet toereikend is voor de Quarantainer.

Ja, wij willen dat er altijd vanuit de zorginstelling iemand eindverantwoordelijk is over de gezondheid en het welzijn van de bezoekers en patiënten.

Voor het sponsoren van de plaatsing van de eerste twee containers, het doorontwikkelen van het concept, ontwerp en financieel kunnen bijdragen aan locaties waar er geen groot genoeg budget is de kosten voor een Quarantainer (volledig) te kunnen dragen.

Er zijn meerdere constructies mogelijk, je kunt hierover contact opnemen met aanvragen@quarantainer.nl.

Het interieur van onze partner CooLoo is circulair en volledig opnieuw te gebruiken en recyclen. Daarnaast zal het grootste deel van de gebruikte materialen hergebruikt worden voor nieuwe concepten of initiatieven en zullen sommige grondstoffen teruggaan naar de leverancier om weer voor een ander doeleinde gebruikt te worden. Wij willen zo min mogelijk afval creëren. 

We maken gebruik van een dubbel babyfoon systeem waarbij beide kanten met elkaar in contact staan via radioverbinding. Voor het gebruik van de microfoon hoef je niets aan te raken, waardoor ook hier extra kans op besmetting wordt uitgesloten.

Absoluut, iedereen die het gevoel heeft dat de Quarantainer de oplossing kan zijn voor een probleem, kan bij ons een aanvraag indienen.

Hier zullen we situatiespecifieke afspraken over maken. In principe kan de Quarantainer zolang blijven staan als nodig is.

Wij hopen dat zoveel mogelijk partijen dit gaan plaatsen om zoveel mogelijk “tweedegraads” slachtoffers van het coronavirus zo snel mogelijk een beter bestaan te bieden. We hebben ook al contact gehad met een andere partij die al dergelijke containers geplaatst heeft om “tips & tricks” met elkaar te delen om het eindproduct nog beter te maken en de veiligheid van gebruikers te kunnen waarborgen. Er zijn in Nederland alleen al 2500 verzorgingstehuizen die met eenzaamheid en isolatie te kampen hebben door het virus, wij kunnen helaas niet het acute probleem helemaal alleen oplossen en binnen twee weken 2500 Quarantainers gaan plaatsen door heel Nederland dus het is goed om de krachten te bundelen.